Serializacja TraceMed autoryzowane przez KOWAL (PLMVO)

Wprowadzony od niedawna wymóg weryfikacji autentyczności leków przyniósł ze sobą konieczność sprawdzenia numeru seryjnego opakowania jednostkowego leku Rx w bazie KOWAL. Obowiązkiem tym zostali objęci producenci, hurtownie, apteki i szpitale. Do codziennej rutyny pracy zostały włączone nowe czynności oraz powstała konieczność często zatrudnienia nowych pracowników.

Naprzeciw tym wyzwania wychodzi stale rozwijane oprogramowanie TraceMed autoryzowane przez KOWAL (PLMVO) zapewniające prostą i szybką obsługę oraz przejrzysty interfejs. Weryfikacja autentyczności leków realizowana jest poprzez aplikację WEB dostępną z poziomu przeglądarki internetowej oraz aplikację mobilną przystosowaną do instalacji na skanerach z systemem Android. TraceMed oferuje użytkownikowi końcowemu stały dostęp do usług środowiska oraz szybką pomoc techniczną.

System weryfikacji leków

Kontakt

Sygietyńskiego 17/lok 4, 58-506 Jelenia Góra
+ 48 605 569 166

follow us