TraceMed Operacje w KOWAL

Kod

Opis

Szpital / Apteka

Hurtownia

G100

Web services pack operations

Web Service “Submit Single Pack Transaction”

G110

Verify single pack / Weryfikacja opakowania

X

X

G120

Dispense single pack / Dystrybucja opakowania

X

X

G122

Dispense single pack manual entry / Dystrybucja opakowania[1]

X

X

G130

Destroy single pack/ / Zniszczenie – utylizacja opakowania

X

X

G140

Export single pack / Eksport opakowania

X

G150

Sample single pack / Utworzenie próbki

X

X

G160

Free sample single pack / Utworzenie próbki bezpłatnej

X

G170

Lock single pack / Zablokowanie opakowania

X

G180

Stolen single pack / Kradzież opakowania

X

G182

Stolen single pack manual entry / Kradzież opakowania1

X

Web Service “Undo Single Pack Transaction”

G121

Undo dispense single pack / Anulowanie dystrybucji opakowania

X

X

G131

Undo destroy single pack / Anulowanie zniszczenia opakowania

G141

Undo export single pack/ Anulowanie eksportu opakowania

X

G151

Undo sample single pack / Anulowanie próbki

X

X

G161

Undo free sample single pack / Anulowanie próbki bezpłatnej

X

G171

Undo lock single pack / Odblokowanie opakowania

X

G181

Undo stolen single pack / Anulowanie kradzieży

Web service “Submit bulk transactions” [2]

G115

Bulk Verify packs / Weryfikacja zbiorcza opakowań

X

G125

Bulk Dispense packs / Dystrybucja zbiorcza opakowań

X

G135

Bulk Destroy packs / Zniszczenie – utylizacja zbiorcza opakowań

X

G145

Bulk Export packs / Eksport zbiorczy opakowań

X

G155

Bulk Sample packs / Zbiorcze utworzenie próbek

X

G165

Bulk Free sample packs / Zbiorcze utworzenie próbek bezpłatnych

X

G175

Bulk Lock packs / Zbiorcze zablokowanie opakowań

X

G185

Bulk Stolen packs / Kradzież zbiorcza opakowań

X

G127

Bulk Undo Dispense packs / Anulowanie dystrybucji zbiorczej opakowań

X

G137

Bulk Undo Destroy packs / Anulowanie zniszczenia zbiorczego opakowań

G147

Bulk Undo Export packs / Anulowanie eksportu zbiorczego opakowań

X

G157

Bulk Undo Sample packs / Zbiorcze anulowanie utworzenia próbek

X

G167

Bulk Undo Free sample packs / Zbiorcze anulowanie utworzenia próbek bezpłatnych

X

G177

Bulk Undo Lock packs / Zbiorcze odblokowanie opakowań

X

G187

Bulk Undo Stolen packs / Zbiorcze anulowanie kradzieży opakowań

Web service “Request bulk transaction result”

G188

Request bulk transaction result / Potwierdzenie operacji zbiorczych

X

G199

Request pending bulk transaction-Ids

X

Web Service “Offline Concept”

G195

Submit bulk of mixed single pack transactions / Mix opakowań

X

G196

Request bulk mixed single pack transaction result

X

[1] Ręczne wprowadzenie danych z opakowania

[2] Operacja zbiorcze wymagają jednorodnych danych w zakresie produktu (PC) oraz numeru serii (Lot), tzw. mix jest odrzucany przez KOWAL

System weryfikacji leków

Contact

Sygietyńskiego 17/lok 4, 58-506 Jelenia Góra
+ 48 605 569 166

follow us